Selecteer een pagina

IP Flexgroep BV

IP Techniek is een ervaren NEN 4400-1 arbeidsbemiddelaar van technisch en assemblagepersoneel, zowel op vaste als tijdelijke basis.

Full-service
Wij zijn een full-service organisatie. Dat houdt in dat wij naast werving & selectie, uitzenden en detacheren, ook adviseren op het gebied van subsidiemogelijkheden, boventallig personeel begeleiden naar een nieuwe betrekking en/of ondersteuning bieden bij collectieve outplacement trajecten. Daarnaast voeren wij payrolling uit voor diverse organisaties. Hierbij nemen wij de arbeidsrechtelijke risico’s over van u en verzorgen de salarisbetaling, administratie en voorfinanciering.

Wij streven niet enkel naar onderscheiding door de veelheid en de kwaliteit van onze professionele diensten, maar vooral ook door de sociale waarden die we uitdragen. Wij zien het ‘verbinden van mensen en werk’ als ons belangrijkste doel. Werk is een belangrijke factor in de zelfwaarde, de voldoening en het welbevinden van mensen. Daarom brengen wij graag de juiste match tot stand tussen kandidaten en bedrijven!

Van regionaal tot internationaal
Wij bieden onze klanten een landelijke dekking en kunnen zelfs tijdelijk personeel voor opdrachten buiten de landsgrenzen inzetten. Desalniettemin vindt de kern van onze activiteiten plaats in de regio Zuid-Nederland.

Grote betrokkenheid
Wij zijn betrokken bij onze relaties en maken daarbij graag een extra stap. Bij de invulling van een vacature bestuderen we niet enkel de functie-eisen en de werkzaamheden, maar kijken we eveneens naar andere belangrijke zaken zoals de bedrijfscultuur binnen een organisatie. Dit geeft ons een compleet beeld van de wensen en behoeften van een werkgever, waardoor we heel gericht kunnen zoeken naar een kandidaat die in alle opzichten goed bij een functie en een organisatie past.

Onze kandidaten beoordelen wij op beschikbare kennis en ervaring in combinatie met hun persoonlijkheid. Deze combinatie is namelijk van wezenlijk belang om een goede match te kunnen maken met de werkgever. Onze ervaring leert dat we hierdoor regelmatig slechts een enkele kandidaat hoeven voor te stellen bij een werkgever, hetgeen veel tijd en teleurstelling bespaart.

Bij IP Techniek zorgen we dat we bovenop ons kandidatenbestand zitten, zodat we een goed overzicht hebben bij wie, welke kwaliteiten werkzaam zijn en per wanneer zij beschikbaar zijn. Wij stellen ons graag op als een partner tijdens hun carrière en blijven hen volgen en assisteren. Hierdoor kunnen we technische vacatures van onze relaties snel en naar tevredenheid invullen.

Behouden van vakmanschap
Samen met een aantal andere organisaties maken wij ons sterk voor het behoud van vakmanschap voor de regio. We doen dit bijvoorbeeld door mensen met behoud van salaris in projecten te laten werken en/of op te leiden. Op deze manier behouden we mensen die noodgedwongen bij een bedrijf moeten uitstromen, voor de invulling van toekomstige technische vacatures. Hierdoor voorkomen we verlies van menselijk kapitaal aan andere branches en regio’s en het met lege handen komen te staan wanneer de economie weer aantrekt.

IP Groep
Naast onze activiteiten binnen het lagere en middensegment in technisch personeel, richten wij ons middels onze zusterorganisatie Trigon ook op hoogopgeleid (technisch) personeel in Nederland en Belgie. Dit stelt ons nog beter in staat onze klanten van dienst te zijn en in te spelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Wij zijn altijd op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen. En met de Holland Group organiseren wij de werving en selectie van hoog opgeleide professionals en management in Turkije. IP Techniek, Trigon en de Holland Group vormen tezamen de IP Groep.

Tongelresestraat 254
5613 DV Eindhoven
040 820 0305
info@iptechniek.com

Frank Damen